Komitet

Organizacyjny

Dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz, Prof. UM

Diabetolog z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego oraz Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Dr n. med. Andrzej Gawrecki

Lider merytoryczny Projektu, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Mgr Adrian Szulczyński

Inicjator projektu i współorganizator spotkania. Prezes Zarządu Grupy casusBTL, wydawca portalu: diabetologiaonline.pl.

PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO

Mgr Teresa Benbenek-Klupa

Edukator ds. diabetologii

Prof. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot
Specjalista diabetologii, specjalista pediatrii
Prof. dr hab. Tomasz Klupa

Kierowniki Pracowni Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, konsultant wojewódzki ds. diabetologii

Prof. dr hab. Irina Kowalska

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii

Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec

Prof. dr hab. n. med., pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr n. med. Anita Rogowicz-Frontczak

Specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii.

Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska, Prof. UM

Specjalista pediatra, diabetolog, nefrolog, endokrynolog i diabetolog dziecięcy.

Dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii.