II Forum Nowoczesnej Diabetologii

22-23 listopada 2019 | Poznań

Debata

Konferencja

Strefa nowych technologii

Warsztaty

Współpraca:

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Organizatorzy:

Patronat:

Konferencja

  • System zamkniętej pętli, czyli „sztuczna trzustka”. Możliwości, różnice, wyzwania i szanse dla pacjentów
  • Digitalizacja oddziałów i poradni diabetologicznych. Perspektywy monitorowania i leczenia cukrzycy za pomocą „chmury” internetowej
  • Nowoczesna insulinoterapia
  • Nowoczesna edukacja diabetologiczna

Warsztaty
dla członków zespołów terapeutycznych
„Nowoczesna kartoteka”

  • Połączenie urządzeń ciągłego monitorowania glikemii, glukometrów, krokomierzy ze smartfonem i „chmurą” internetową
  • Pobieranie danych o leczeniu cukrzycy z „chmury”
  • Przegląd najczęściej stosowanych aplikacji mobilnych
  • Integracja pomp insulinowych z glukometrem i aplikacją na smartfon

 

Wyjątkowy ekspert, inauguracyjny wykład

Dr. med. Bernhard Gehr

Nowoczesna szkoła pompowa
niemieckie doświadczenia – przyjaźń i edukacja

Starszy diabetolog we Fachklinik Bad Heilbrunn

(ordynator Dr Andreas Liebl)

Autor dwóch standardowych podręczników niemieckich “CGM- und Insulinpumpenfibel”

oraz “Diabetes - und Sportfibel”, współtworzonych wraz z Ulrike Thurm

Zobacz wszystkich
ekspertów

Strefa nowych technologii dla diabetologii

innowacyjny projekt który po raz kolejny odbędzie się w ramach Forum Nowoczesnej Diabetologii

wyjątkowa platforma dedykowana projektom w fazie startup, innowacjom nad którymi prace prowadzone są w instytutach medycznych i na uczelniach, rozwiązaniom już wdrożonym na rynku

specjalnie zaaranżowana przestrzeń służąca do prezentacji najbardziej nowatorskich pomysłów, technologicznych odkryć i rozwiązań dotyczących kontroli i leczenia cukrzycy

konkurs na najbardziej innowacyjny projekt/produkt wspierający samokontrolę pacjentów z cukrzycą

Działania w ramach projektu Nowoczesna Diabetologia mają przyczynić się  do poprawy opieki nad chorym na cukrzycę w Polsce. Realizacja tego celu, oparta jest o wykorzystanie nowych technologii. W trakcie II Debaty DID szukano rozwiązań nad optymalizacją wykorzystania nowych technologii i nowych narzędzi w edukacji pacjentów i ich rodzin oraz zespołów terapeutycznych. Rewolucja technologiczna w diabetologii otwiera nowe możliwości, które mają doprowadzić do lepszego zarzadzania cukrzycą.[...] Prezentowane i dyskutowane tematy pokazują jak ważne dzisiaj są działania upowszechniające nowoczesne formy terapii cukrzycy typu 1. Myśli i słowa odnoszące się do możliwości ciągłego śledzenia glikemii, automatyzacji dozowania insuliny w ilości adekwatnej do potrzeb organizmu, które były marzeniami wczoraj, stają się realnymi rozwiązaniami dzisiaj. -Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego Forum Nowoczesnej Diabetologii prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz; Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Miloš Kozak i Adrian Tappe

Obejrzyj relację
z I Forum Nowoczesnej Diabetologii 2018

Zarejestruj się

Na konferencję „Forum Nowoczesnej Diabetologii” oraz sesje warsztatowe

MIEJSCE
WYDARZENIA

Poznań Congress Center
pawilon 15
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

wejście/wjazd od ul. Śniadeckich

(Wejście Zachodnie)