Organizator merytoryczny:

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Organizatorzy: 

Patronat: 

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za udział w 3 Forum Nowoczesnej Diabetologii, które odbyło się w dniach 20-21 listopada 2020 r.

Kiedy stało się już jasne, że w tym roku nie będziemy się mogli z Państwem spotkać w Poznaniu, pojawiła się niewielka obawa, czy będą Państwo z nami także online. Czy uda nam się przekonać Państwa do warsztatów –  wymiaru praktycznego Forum, które stanowiło zawsze jego niezwykle istotny element – w wirtualnej formule?

Na szczęście obawy okazały się bezzasadne, bowiem nowocześni diabetolodzy nie boją się nowoczesnych rozwiązań. W części teoretycznej wzięło udział ponad 500 osób. Również wirtualne pokoje warsztatowe pękały w szwach i liczba uczestników znacznie przekroczyła nasze początkowe przewidywania.

Dlatego jeszcze raz dziękujemy Państwu za zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dziękujemy naszym stałym uczestnikom, i tym, którzy dzięki transmisji w internecie mogli być z nami po raz pierwszy.

Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy za rok, na 4 Forum Nowoczesnej Diabetologii, w dniach 19-20 listopada 2021 r.

 

Prof. dr hab n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego Forum Nowoczesnej Diabetologii;  Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu  Medycznego w Poznaniu i Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych  Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Aleksandra Araszkiewicz

Dr n. med. Andrzej Gawrecki

Prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Członkowie:

Dr n. med. Anna Adamska

Dr n. med. Anna Duda-Sobczak

Dr n med. Agata Grzelka-Woźniak

Dr n. med. Piotr Liszkowski

Dr Magdalena Michalak

Dr n. med. Dariusz Naskręt

Dr n. med. Stanisław Piłaciński

Dr n. med. Anita Rogowicz-Frontczak

Dr n. med. Judyta Schlaffke

Dr hab. Aleksandra Uruska

Dziękujemy za udział w 3 Forum Nowoczesnej Diabetologii.

Materiały z konferencji są dostępne na portalu edu.diabetech.life

     ZAŁÓŻ KONTO     

Wydarzenie certyfikowane

Patronat

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Partnerzy/organizatorzy warsztatów

Patroni medialni konferencji