Rejestracja

Dane osobowe

Dane ośrodka

Dane fakturowe

(w przypadku pozostawienia pustych pól wystawiona zostanie automatycznie faktura dla osoby fizycznej; proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu) 

Zgody

Dobrowolne zgody Uczestnika. Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-312 Poznań stworzonej w celu prowadzenia działań związanych z organizacją konferencji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją kolejnych edycji Programu Edukacyjnego „Forum Nowoczesnej Diabetologii” za pośrednictwem poczty elektronicznej od Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości w informatycznej bazie Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26, stworzonej w celach marketingowych.

Wyrażając powyższe zgody lub którąkolwiek z nich przyjmuję do wiadomości informacje przekazane przez administratora dotyczące przetwarzania moich danych osobowych – Obowiązek informacyjny.

Uczestnictwo

Rejestracja na Forum Nowoczesnej Diabetologii 2018 gwarantuje: 
- udział w sesji inauguracyjnej i warsztatach w piątek 23 listopada 2018
- udział w sesjach tematycznych i debacie Diabetes Innovations Day w sobotę 24 listopada 2018
- certyfikat udziału w konferencji i potwierdzenia udziału w warsztatach
- przerwy kawowe i lunch w sobotę 24.11.2018
 

Suma: 0 PLN