Rejestracja na konferencję „Forum Nowoczesnej Diabetologii” oraz sesje warsztatowe dla członków zespołów diabetologicznych.

Dane osobowe

Dane ośrodka

Dane fakturowe

(w przypadku pozostawienia pustych pól wystawiona zostanie automatycznie faktura dla osoby fizycznej; proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu) 

Uczestnictwo w warsztatach będzie możliwe tylko po uprzedniej rejestracji, ograniczona liczba miejsc.
Prosimy wybrac po jednym warsztacie z kazdego przedziału czasowego.

Zgody

Dobrowolne zgody Uczestnika. Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-312 Poznań stworzonej w celu prowadzenia działań związanych z organizacją konferencji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją kolejnych edycji Programu Edukacyjnego „Forum Nowoczesnej Diabetologii” za pośrednictwem poczty elektronicznej od Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości w informatycznej bazie Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26, stworzonej w celach marketingowych.

Wyrażając powyższe zgody lub którąkolwiek z nich przyjmuję do wiadomości informacje przekazane przez administratora dotyczące przetwarzania moich danych osobowych – Obowiązek informacyjny.

Kod promocyjny

Warsztaty

Uczestnictwo w warsztatach będzie możliwe tylko po uprzedniej rejestracji, ograniczona liczba miejsc.
Prosimy wybrac po jednym warsztacie z kazdego przedziału czasowego.

17:00

17:45

18:30

19:15

Uczestnictwo

Rejestracja na Forum Nowoczesnej Diabetologii 2018 gwarantuje: 
- udział w sesji inauguracyjnej i warsztatach w piątek 23 listopada 2018
- udział w sesjach tematycznych i debacie Diabetes Innovations Day w sobotę 24 listopada 2018
- certyfikat udziału w konferencji i potwierdzenia udziału w warsztatach
- przerwy kawowe i lunch w sobotę 24.11.2018
 

Suma: 0 PLN