Program konferencji dla zespołów terapeutycznych

Centrum Konferencyjne Ogrodowa, ul. Ogrodowa 12 w Poznaniu

 

Piątek 19.11.2021 r.

16:00-17:45 Sesja I
16:00-16:15 Otwarcie prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. Aleksandra Araszkiewicz, dr Andrzej Gawrecki
16:15-16:40 Nowoczesna insulinoterapia dziś i jutro prof. Tomasz Klupa
16:40-16:45 Dyskusja
16:45-17:10

Czy terapia oparta na modelu basal/basal+ może efektywnie zastąpić leczenie mieszanką – dowody kliniczne i perspektywa praktyczna prof. Irina Kowalska
Wykład pod patronatem firmy Sanofi

17:10-17:15 Dyskusja
17:15-17:40 Telemedycyna – Czy pomocna? dla kogo? kiedy? prof. Agnieszka Szadkowska oraz prof. Małgorzata Myśliwiec
17:40-17:45
Dyskusja
17:45-18:00
Przerwa kawowa
18:00-20:05
Warsztaty
GODZINA SALA 302 SALA 400 SALA 403 SALA 406 SALA 500 SALA 502
18:00-18:35   ROCHE 2 Aplikacje diet. ASCENSIA 2 YPSOMED  
18:35-18:45 Przerwa kawowa
18:45-19:20 MEDTRONIC 1   SANOFI ASCENSIA 1 DEXCOM DIY
19:20-19:30 Przerwa kawowa
19:30-20:05 MEDTRONIC 2 ROCHE 1 ABBOTT ASCENSIA 1   NEUCA

 

 1. MEDTRONIC 1: Minimum zaangażowania, maksimum efektów. Pierwsze kroki z Systemem MiniMed™ 780G.
  Prowadzący: prof. Przemysława Jarosz-Chobot, dr Ewelina Lipczyńska
 2. MEDTRONIC 2: System MiniMed™ 780G. Osiągnięcie docelowych wartości TIR i jakość życia - czy mogą iść w parze?
  Prowadzący: prof. Aleksandra Araszkiewicz, dr Andrzej Gawrecki
 3. ROCHE 1: Nowy kalkulator bolusa mySugr - praktyczne narzędzie dla pacjentów "nie-pompowych".
  Prowadzący: dr hab. Katarzyna Cyganek, dr hab. Bartłomiej Matejko
 4. ROCHE 2: Raporty mySugr w Accu-Chek SmartPix jako wsparcie teleporady.
  Prowadzący: dr hab. Bartłomiej Matejko, Michał Burdziński
 5. ABBOTT: Raport AGP w gabinecie każdego diabetologa - praktyczne wskazówki, rekomendacje i podpowiedzi.
  Prowadzący: dr Judyta Schlaffke, dr Bogumił Wolnik
 6. SANOFI: Modyfikacja dawki analogów ultra długodziałających w oparciu o nowe technologie.
  Prowadzący: prof. Aleksandra Araszkiewicz, dr Andrzej Gawrecki
 7. ASCENSIA 1: GlucoContro.online – łatwiej, szybciej, skuteczniej.
  Prowadzący: dr Elektra Szymańska-Garbacz, Waldemar Monczakowski, mgr Ewa Targońska-Piekutowska
 8. ASCENSIA 2: CGM Eversense - jeśli nie teraz, to kiedy?
  Prowadzący: prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, mgr Teresa Benbenek-Klupa
 9. DEXCOM: Jak osiągnąć cele terapeutyczne z systemem CGM? Przewodnik do Dexcom G6 dla lekarza i pacjenta.
  Prowadzący: dr Urszula Frąckowiak, mgr Danuta Bukowska
 10. Aplikacje dietetyczne w poradni: Szybka akcja… aplikacja, czyli jak korzystać z dietetycznych programów żywieniowych.
  Prowadzący: mgr Mateusz Michalski, mgr Alicja Sroczyńska
 11. YPSOMED: mylife YpsoPump i nowa aplikacja mylife Assist – integracja z systemem Dexcom G6.
  Prowadzący: dr hab. Beata Mianowska, dr Magdalena Michalak
 12. DIY: DIY - w poszukiwaniu rozwiązań idealnych.
  Prowadzący: Szymon Czapla, NightScout Polska
 13. NEUCA: Nowoczesna poradnia diabetologiczna: wiele glukometrów – jeden program.
  Prowadzący: mgr Anna Kreczmer, dr Patrycja Kwiatek

 

20:15

Poczęstunek dla wszystkich Uczestników
hotel Novotel Centrum, sala Amsterdam, plac Andersa 1, 61-898 Poznań
(wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE; nie jest częścią programu naukowego. Wydarzenie finansowane ze środków własnych Organizatora)

 

Sobota 20.11.2021 r.

9:00-10:00 Sesja II
9:00-9:25 Sprinterskie rozwiązania insulinoterapii prof. Agnieszka Szypowska
Wykład pod patronatem firmy Novo Nordisk
9:25-9:30 Dyskusja
9:30-9:55 Telemedycyna – aktualny stan prawny w Polsce mecenas Jan Pachocki
9:55-10:00 Dyskusja
10:00-10:10 Przerwa kawowa
10:10-11:05

Sesja Honorowych Członków PTD
prof. Bogna Wierusz-Wysocka, prof. Henryk Wysocki, dr Jerzy Gizło, dr Barbara Śliwińska-Knast, prof. Romuald Biczysko

10:10-10:40

„Nowoczesność budowana na przeszłości” – doświadczenia Członków Honorowych PTD

10:40-11:00

Education for patients treated with a closed-loop system (Edukacja pacjentów leczonych za pomocą systemu zamkniętej pętli) Ulrike Thurm
Wykład pod patronatem firmy Lilly

11:00-11:05

Podsumowanie

11:05-11:20

Przerwa kawowa

11:20-14:10

Warsztaty

GODZINA

SALA 302

SALA 400

SALA 403

SALA 406

SALA 500

SALA 502

11:20-11:55

MEDTRONIC 1

ROCHE 1

ABBOTT

SANOFI

 

NEUCA

11:55-12:05

Przerwa kawowa

12:05-12:40

MEDTRONIC 2

ROCHE 1

 

Aplikacje diet.

YPSOMED

NEUCA

12:40-12:50

Przerwa kawowa

12:50-13:25

MEDTRONIC 3

 

ABBOTT

ASCENSIA 2

YPSOMED

GoPump

13:25-13:35

Przerwa kawowa

13:35-14:10

MEDTRONIC 3

ROCHE 2

 

ASCENSIA 1

 

DIY

 

 1. MEDTRONIC 1: Minimum zaangażowania, maksimum efektów. Pierwsze kroki z Systemem MiniMed™ 780G.
  Prowadzący: prof. Przemysława Jarosz-Chobot, dr Ewelina Lipczyńska
 2. MEDTRONIC 2: System MiniMed™ 780G. Osiągnięcie docelowych wartości TIR i jakość życia - czy mogą iść w parze?
  Prowadzący: prof. Aleksandra Araszkiewicz, dr Andrzej Gawrecki
 3. MEDTRONIC 3: Wyzwania, którym można sprostać – sytuacje szczególne w terapii za pomocą Systemu MiniMed™ 780G.
  Prowadzący: prof. Agnieszka Szadkowska, prof. Tomasz Klupa
 4. ROCHE 1: Nowy kalkulator bolusa mySugr - praktyczne narzędzie dla pacjentów "nie-pompowych".
  Prowadzący: dr hab. Katarzyna Cyganek, dr hab. Bartłomiej Matejko
 5. ROCHE 2: Raporty mySugr w Accu-Chek SmartPix jako wsparcie teleporady.
  Prowadzący: dr hab. Bartłomiej Matejko, Michał Burdziński
 6. ABBOTT: Raport AGP w gabinecie każdego diabetologa - praktyczne wskazówki, rekomendacje i podpowiedzi.
  Prowadzący: dr Judyta Schlaffke, dr Bogumił Wolnik
 7. SANOFI: Modyfikacja dawki analogów ultra długodziałających w oparciu o nowe technologie.
  Prowadzący: prof. Aleksandra Araszkiewicz, dr Andrzej Gawrecki
 8. ASCENSIA 1: GlucoContro.online – łatwiej, szybciej, skuteczniej.
  Prowadzący: dr Elektra Szymańska-Garbacz, Waldemar Monczakowski, mgr Ewa Targońska-Piekutowska
 9. ASCENSIA 2: CGM Eversense - jeśli nie teraz, to kiedy?
  Prowadzący: prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, mgr Teresa Benbenek-Klupa
 10. Aplikacje dietetyczne w poradni: Szybka akcja… aplikacja, czyli jak korzystać z dietetycznych programów żywieniowych.
  Prowadzący: mgr Mateusz Michalski, mgr Alicja Sroczyńska
 11. YPSOMED: mylife YpsoPump i nowa aplikacja mylife Assist – integracja z systemem Dexcom G6.
  Prowadzący: dr hab. Beata Mianowska, dr Magdalena Michalak
 12. DIY: DIY - w poszukiwaniu rozwiązań idealnych.
  Prowadzący: Szymon Czapla, NightScout Polska
 13. NEUCA: Nowoczesna poradnia diabetologiczna: wiele glukometrów – jeden program.
  Prowadzący: mgr Anna Kreczmer, dr Patrycja Kwiatek
 14. GoPump: Prezentacja Strukturalnego Programu Edukacji Diabetologicznej.
  Prowadzący: dr Urszula Frąckowiak, dr Andrzej Gawrecki