Zgłoś swój projekt do konkursu na najbardziej innowacyjny projekt wspierający leczenie
i samokontrolę pacjentów z cukrzycą prezentowany podczas 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii.

Projekt/Produkt/Usługa

Prosimy o zamieszczenie opisu tekstowego projektu z uwzględnieniem idei, problemu, celu itp. Maksymalnie 2000 znaków

Załączniki

W przypadku dodatkowych kluczowych materiałów ważnych dla projektu prosimy o wgranie. Dopuszczalne formaty: .jpg .pdf

 

Osoba zgłaszająca

Dobrowolne zgody

Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją kolejnych edycji Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej od Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-312 Poznań stworzonej w celach związanych z organizacją Konkursu na najbardziej innowacyjny produkt/usługa prezentowane w ramach Diabetes Innovations Day podczas 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii 2022.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości w informatycznej bazie Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-312 Poznań, stworzonej w celach marketingowych.

 

Wyrażając powyższe zgody lub którąkolwiek z nich przyjmuję do wiadomości informacje przekazane przez administratora dotyczące przetwarzania moich danych osobowych - Obowiązek informacyjny