Dane osobowe

*pola obowiązkowe

Zgody dobrowolne

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - imienia, nazwiska, adresu e-mailowego w celach marketingowych przez Organizatora  - Grupę casusBTL Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Rodawska 26 w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera, w szczególności o kolejnych edycjach Forum, nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach w związku z kolejnymi edycjami Forum, drogą elektroniczną na mój adres e-mailowy zgodnie z zasadami okreslonymi w klauzuli informacyjnej, które przyjmuję do wiadomości.

Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wniesienia sprzeciwu (wycofania zgody) wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Kolacja dla uczestników - piątek, 24.11.2023 r.